Habitus Åkandehuset

Antal pladser

17

Godkendt jf. SEL §§ 85, 105, 107 og 108.

Normering

Den er variable

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HABITUS ÅKANDEHUSET

Habitus Åkandehuset består af 6 matrikler i naturskønne omgivelser, der giver rig mulighed for pædagogiske aktiviteter og rekreative formål. Habitus Åkandehuset ligger med udsigt til Højbysø og skov.

De nærmeste naboer til Åkandehuset er Højby Kirke og Hotel Højbysø. Åkandehuset ligger i gåafstand til indkøbsmuligheder som bl.a. Fakta og Brugsen. Habitus Åkandehuset ligger i Odsherred Kommune, og der er ca. 6 kilometer til Nykøbing Sjælland.

I Habitus Åkandehuset tilbyder vi et trygt og overskueligt miljø for beboerne. Lejlighederne er alle placeret med adgang til fællesarealer, og personalet har faciliteter i nærheden. Alle lejlighederne er indrettet med eget bad og køkken. I solisthusene er der tilknyttet en have, mens der i hovedhuset er tilknyttet en lille terrasse til lejlighederne.

Alt i alt er der mulighed for at have en personlig balance mellem at være en del af fællesskabet og at trække sig i egen bolig. 

Personalet på Habitus Åkandehuset har respekt for beboernes lejligheder, og det er vigtigt for os, at vi altid tilpasser os borgernes behov og ønsker.

PÆDAGOGISKE METODER OG INDIVIDUELLE BEHOV

I alle HabitusHusene er der stort fokus på den enkeltes behov. Det fokus er der selvfølgelig også i Habitus Åkandehuset. Alle mennesker er unikke individer, og derfor har vi også alle forskellige behov, lyster og interesser, der skal værnes om. Derfor gøres der også brug af forskellige pædagogiske metoder og arbejdsvinkler, så man sikrer, at hver eneste dag på botilbuddet er individuelt tilpasset til den enkelte beboer. Dette gøres med henblik på at sørge for, at hver dag bliver en god dag, hvor positive oplevelser præger beboernes hverdag.

Der udarbejdes udviklingsplaner, hvor der årligt opsættes mål, delmål samt vælges pædagogiske metoder til arbejdet hermed. Disse udviklingsplaner tager afsæt i borgers egne ønsker, samt kommunens bestilling. HabitusHuset inviterer kommunen til udviklingsplan møde én gang årligt og fremsender dagsorden forinden. Hvis kommunen vurderer, at der skal afholdes hyppigere opfølgningsmøder, imødekommes dette af HabitusHuset.

PERSONALET PÅ ÅKANDEHUSET

Personalenormeringen på Åkandehuset er variable, da alle beboerne har unikke behov. Det kan f.eks. være 1 pædagogisk personale til 3 beboere (1:3) både i dag- og aftentimerne. I solisthusene er nomeringen som udgangspunkt 1:1, men der er også mulighed for andre former for normeringer. I nattetimerne er der altid vågne personale til stede, og andet personale kan altid tilkaldes.

For at sikre at alle beboere i Habitus bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. Sådan sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast. Du kan lære mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.