HabitusHuset Åkandehuset

Antal pladser

17

Godkendt jf. SEL §§ 85, 105, 107 og 108.

Normering

Den er variable

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HABITUSHUSET ÅKANDEHUSET

HabitusHuset Åkandehuset er et botilbud der består af 6 matrikler i naturskønne omgivelser. Der er rig mulighed for pædagogiske- og rekreative aktiviteter i mange afskygninger. HabitusHuset Åkandehuset ligger med udsigt til Højbysø og skov.

De nærmeste naboer er Højby Kirke og Hotel Højbysø. HabitusHuset Åkandehuset ligger i gåafstand til indkøbsmuligheder som bl.a. Fakta og Brugsen.

HabitusHuset Åkandehuset ligger i Odsherred Kommune, og der er ca. 6 kilometer til Nykøbing Sjælland.

I HabitusHuset Åkandehuset tilbyder vi et trygt og overskueligt miljø for beboerne. Lejlighederne er alle placeret med adgang til fællesarealer, og personalet har faciliteter i nærheden. Alle lejlighederne er indrettet med eget bad og køkken. I solisthusene er der tilknyttet en have, mens der i hovedhuset er tilknyttet en lille terrasse til lejlighederne.

Alle borgere i Åkandehuset har mulighed for at leve et liv i den balance mellem at være en del af fællesskabet – og at trække sig i egen bolig, der skaber mest livskvalitet for den enkelte.

Det er vigtigt for os, at vi altid tilpasser både vores omgivelser og vores pædagogiske initiativer borgernes behov og ønsker. Derfor bliver alle boliger indrettet efter den enkelte borgers kompetencer og prioriteter.

Læs vores ydelsesbeskrivelser:

Ydelsesbeskrivelser for § 104
Ydelsesbeskrivelser for §§ 107-108

Find vores tilsynsrapport for HabitusHuset Åkandehuset her:
Tilsynsrapport

 

PÆDAGOGISKE METODER OG INDIVIDUELLE BEHOV

I alle HabitusHusene er der stort fokus på den enkeltes behov. Det fokus er der selvfølgelig også i Habitus Åkandehuset. Alle mennesker er unikke individer, og har også alle forskellige behov, lyster og interesser, der skal værnes om. Derfor gør vi altid brug af forskellige pædagogiske metoder, så vi sikrer, at alle dage på Åkandehuset er individuelt tilpasset til den enkelte beboer. Dette gøres med henblik på at sørge for, at hver dag bliver en god dag, hvor positive oplevelser præger beboernes hverdag.

Der udarbejdes udviklingsplaner, hvor der årligt opsættes mål, delmål samt vælges pædagogiske metoder til arbejdet hermed. Disse udviklingsplaner tager afsæt i borgers egne ønsker, samt kommunens bestilling. HabitusHuset inviterer kommunen til udviklingsplan møde én gang årligt og fremsender dagsorden forinden. Hvis kommunen vurderer, at der skal afholdes hyppigere opfølgningsmøder, imødekommes dette af HabitusHuset.

PERSONALET PÅ ÅKANDEHUSET

Personalenormeringen på Åkandehuset bliver tilpasset den enkelte borger, da alle beboerne har unikke behov. Det kan f.eks. være 1 pædagogisk personale til 3 beboere (1:3) både i dag- og aftentimerne. I solisthusene er nomeringen som udgangspunkt 1:1, men der er også mulighed for andre former for normeringer. I nattetimerne er der altid vågent personale til stede. 

For at sikre at alle beboere i Habitus bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. Sådan sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast. Du kan lære mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.